vti_encoding:SR|utf8-nl vti_title:SR|INDEX vti_cachedlinkinfo:VX|H|INDEX.HTM vti_cachedhastheme:BR|false vti_cachedhasborder:BR|false vti_filesize:IX|1216 vti_cachedbodystyle:SR| vti_backlinkinfo:VX|forest\\ 1/index.htm vti_cacheddtm:TX|10 Feb 2005 12:54:37 -0000 vti_cachedhasbots:BR|false vti_extenderversion:SR|3.0.2.926 vti_cachedtitle:SR|INDEX vti_timelastmodified:TR|10 Feb 2005 12:54:37 -0000